Het Genootschap van de Drij Pistolen


 

Vijf rusteloze zielen komen al geruime tijd samen op Halloween, Allerheiligenavond, in de Drij Pistolen. Juffrouw Wiedja, een alom gerespecteerd spiritistisch medium, slaagde er samen met vijf collega’s in het spookachtige Genootschap van de Drij Pistolen op te roepen.  Daarbij deden deze verdoemde geesten een oproep aan het grote publiek om de ban te breken en de vloek op te heffen waaronder zij gebukt gaan. Dit is om een of andere reden alleen mogelijk door een rituele spreuk uit te spreken op de plek waar ooit het Augustijner Klooster stond. Een kwaadaardige geest heeft de boodschappen echter verstoord, zodat hun oproep in een soort code is doorgekomen, die gekraakt dient te worden. Wie slaagt erin deze opdracht tot een goed einde te brengen en tegelijkertijd ook de kwaadaardige entiteit te ontmaskeren? Het enige dat wij weten, is dat wij de sleutels om de code te breken – namen en plaatsen bijvoorbeeld – in de biografie van de vijf dolende geesten moeten zoeken. En dat daar ongetwijfeld ook de identiteit van de kwaadaardige stoorzender moet gezocht worden. Honderd procent zekerheid zullen wij hierover nooit krijgen, maar wie een verdienstelijke hypothese weet te formuleren… en uiteraard ook de spreuk op passende wijze en op de juiste locatie declameert, zal beloond worden!

Hier hoort u de documentaire die Patrick Bernauw en Antoine Derksen maakten over de kwestie, die ook de interviews met de dolende geesten bevat:Website over het project De Drij Pistolen, met o.a. lesmateriaal en interactieve wandeling.

Dit zijn de codes die gekraakt moeten worden:

Het Genootschap van de Drij Pistolen werd geschreven, geregisseerd en geproduceerd door Patrick Bernauw en Antoine Derksen. U hoort ook leerlingen Woord uit de klassen van Luc Maes aan het Stedelijk Conservatorium voor Muziek, Woord & Dans: Larissa Leclère als Juffrouw Wiedja, Dagmar Vandevoort als de Morin, Laura Boudens als de dievegge, Willem Loomans als de Bokkenrijder, Thibault Winants als de graaf en Sara Breugelmans als de heks.   

De muziek is van Fernand Bernauw

Deze productie kwam tot stand met de steun van de stad Hasselt. 
Reacties